Medezeggenschap

Aan iedere school is een medezeggenschapraad (MR) verbonden. Daarnaast functioneert een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) voor onze vijf scholen. 

De gemeenschappelijke adviesraad bestaat uit 6 personen (3 ouders en 3 personeelsleden) en vergaderd enkele keren per jaar. In de schoolgids kunt u vinden wie er in de gemeenschappelijke adviesraad vertegenwoordigd zijn. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de secretaris.

De Brekeldschool en De Brug hebben een gezamenlijke MR. Deze bestaat uit 6 personen, 3 leerkrachten en 3 ouders. Zij adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten aan een leerzame, plezierige en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. 

Contact opnemen kan via het mailadres van de MR: mr-brekeldschool@rsvr.nl .