kernwaarden

"Verantwoordelijkheid, respect, samenwerken, vertrouwen en tevredenheid"

Welkom op de site van de Brekeldschool!

De Brekeldschool ligt op een prachtige plek aan de rand van Rijssen. De school ligt aan het doodlopende en veilige eind van de Prins Bernhardstraat. Vlakbij is het bos en een hertenkamp.
Het gebouw is nieuw, van 2014, en mooi, met volop zonlicht, dat de school iets vrolijks geeft. Het plein van de school is groot en geeft volop ruimte voor spel en beweging. 

De Brekeld telt momenteel zo'n 230- 240 leerlingen. In de school is ruimte voor negen groepen. 

De Brekeldschool is een veilige school. De sfeer op school is er een van onderlinge verbondenheid en betrokkenheid. De school wil een voluit reformatorische school zijn met een opdracht, die verder reikt dan de horizon van het aardse leven. Zie hiervoor ook de identiteit.

Er zijn geen tijdlijn items gevonden

Onderwijs

Principieel passend onderwijs

Als reformatorische school is 'Gods Woord' de basis van ons onderwijs. In de tien geboden vinden we de regels voor goed burgerschap. Onderwijskundig werken we aan passend onderwijs vanuit het onderwijsconcept BAS+. Dit betekent bouwen aan een adaptieve school en is te zien aan hoe wij werken aan voorspelbaarheid, regels en routines, ouder- en kind gesprekken, basiscommunicatie, coöperatief leren, etc. Passend onderwijs betekent dat wij een passende plek voor iedereen proberen te zoeken. Vaak binnen onze school, soms daar buiten.