kernwaarden

"Verantwoordelijkheid, respect, samenwerken, vertrouwen en tevredenheid"

Welkom op de site van de Brekeldschool!

De Brekeldschool ligt op een prachtige plek aan de rand van Rijssen. De school ligt aan het doodlopende en veilige eind van de Prins Bernhardstraat. Vlakbij is het bos en een hertenkamp.
Het gebouw is nieuw, van 2014, en mooi, met volop zonlicht, dat de school iets vrolijks geeft. Het plein van de school is groot en geeft volop ruimte voor spel en beweging. 

De Brekeld telt momenteel zo'n 230- 240 leerlingen. In de school is ruimte voor negen groepen. 

De Brekeldschool is een veilige school. De sfeer op school is er een van onderlinge verbondenheid en betrokkenheid. De school wil een voluit reformatorische school zijn met een opdracht, die verder reikt dan de horizon van het aardse leven. Zie hiervoor ook de identiteit.

Nieuwsbrief mei groep 2

Aan de ouders,

Bij dezen de nieuwsbrief voor de maand mei en vast wat data om te onthouden.

Met vriendelijke groet,

de juffen Haase


Hulp aan Oekraïne

Beste ouders van groep 6A,


Zoals jullie misschien al hoorden, heb ik een oom, tante, neefjes en nichtjes in Oekraïne wonen (tante Arenda Vasylenko-van de Ree). Hoe erg de situatie is, hoef ik niet te vertellen, daar zijn jullie vast ook van op de hoogte.

Als familie zetten wij ons in voor de Oekraïnse bevolking. Mijn vader en broertje hopen maandag met bussen en aanhangers, met nog anderen (o.a. De man van juf Bakker-Nijkamp) naar Polen te gaan met levensmiddelen.om daar de burgers te kunnen voorzien van eerste levensbehoeften.

Er is al heel veel ingezameld, alleen is er ook nog veel plek vrij. Misschien hebben jullie je steentje bijgedragen, bedankt daarvoor. Mochten jullie dat nog willen doen, dan kan het gebracht worden naar mijn ouderlijk huis (Lijsterbeslaan 5). Mijn man en ik zijn steeds ook aan het helpen om alles te sorteren en in dozen te pakken. Zie de bijlage voor de levensmiddelen.


Hieronder even een update wat mijn vader vanochtend stuurde:

Beste mensen. Even een kleine update. Wij zijn erg blij en dankbaar over de grote inbreng van hulpgoederen voor de nood in de Oekraïne. Inmiddels hebben wij de beschikking over 3 bussen en 3 grote aanhangers. Inmiddels zit er 1 aanhanger vol met 150 bananen dozen net eten. Vandaag wordt de 2e gevuld met al klaarstaande dozen. We hebben nog een sponcering gekregen van een lege trailer met charter en brandstof het zou mooi zijn dat die ook nog vol komt. Vanuit Polen heb ik de smeekbede gekregen om geen kleding meer in te zamelen. (We hebben inmiddels al 4 bussen vol kleding weggebracht) kleding is er meer dan voldoende. ER IS VANUIT OEKRAINE EN VANUIT POLEN GESMEEKT OM VOEDSEL, DRINKEN, MEDICIJNEN ETC. Even voor uw beeldvorming. Woensdag is de oorlog uitgebroken, vrijdag avond zat het ziekenhuis bij Kiev al zonder brood (zo snel gaat dat) mijn zwager en schoonzus zijn ook volop brood aan het bakken voor dit ziekenhuis. Tot zo ver onze update. Wilt u dit bericht zo veel mogelijk delen? Nogmaals hartelijk dank voor uw steun!


Sponsoren kan nog tot en met zaterdag.


Mijn oom en tante hebben een bakkerij en bakken brood voor de bevolking en ook voor het Oekraïnse leger. Om dit te kunnen blijven doen hebben ze een bankrekening in Nederland geopend voor donaties. Giften voor Bake4Ukraine kunnen overgemaakt worden naar Stichting Kom over en help in Nijkerk. Ons bankrekeningnummer is NL42RABO0161004555 onder vermelding van Bake4Ukraine. Alvast hartelijk dank voor jullie hulp!


Ook namens ons alvast hartelijk dank!


Vriendelijke groet,

Juf Koele en haar man

Onderwijs

Principieel passend onderwijs

Als reformatorische school is 'Gods Woord' de basis van ons onderwijs. In de tien geboden vinden we de regels voor goed burgerschap. Onderwijskundig werken we aan passend onderwijs vanuit het onderwijsconcept BAS+. Dit betekent bouwen aan een adaptieve school en is te zien aan hoe wij werken aan voorspelbaarheid, regels en routines, ouder- en kind gesprekken, basiscommunicatie, coöperatief leren, etc. Passend onderwijs betekent dat wij een passende plek voor iedereen proberen te zoeken. Vaak binnen onze school, soms daar buiten.