kernwaarden

"Verantwoordelijkheid, respect, samenwerken, vertrouwen en tevredenheid"

Welkom op de site van de Brekeldschool!

De Brekeldschool ligt op een prachtige plek aan de rand van Rijssen. De school ligt aan het doodlopende en veilige eind van de Prins Bernhardstraat. Vlakbij is het bos en een hertenkamp.
Het gebouw is nieuw, van 2014, en mooi, met volop zonlicht, dat de school iets vrolijks geeft. Het plein van de school is groot en geeft volop ruimte voor spel en beweging. 

De Brekeld telt momenteel zo'n 230- 240 leerlingen. In de school is ruimte voor negen groepen. 

De Brekeldschool is een veilige school. De sfeer op school is er een van onderlinge verbondenheid en betrokkenheid. De school wil een voluit reformatorische school zijn met een opdracht, die verder reikt dan de horizon van het aardse leven. Zie hiervoor ook de identiteit.

Start nieuwe schooljaar en corona

We gaan D.V. maandag, 24 augustus weer beginnen. We hopen alle kinderen weer in gezondheid te ontmoeten.

We beginnen met de nodige onzekerheden. Het coronavirus vraagt nog steeds onze aandacht, maatregelen zijn nog steeds nodig.

We hopen en bidden, dat het een gezond en bovenal gezegend schooljaar mag zijn voor de kinderen, voor u en voor ons.

In de bijlage vindt u een brief over de start van het nieuwe schooljaar.

De brief gaat m.n. in op de maatregelen rond corona.

Bij de brief is ook een bijlage gevoegd die gaat over hoe om te gaan met verkoudheid ( een zogenaamde beslisboom over het al of niet naar school gaan bij verkoudheid).

Aanvullend op de brief een paar opmerkingen:

  • Over luizencontrole en de eerste ouderavonden (de info- en intake-avonden) krijgt u nog aanvullend bericht. We denken hier nog over na.
  • Controleert u zelf alvast uw kinderen op hoofdluis. Dan hebben ze in ieder geval een controle gehad.
  • Eventuele aanvullingen en wijzigingen op de inhoud van de brief ontvangt u in principe via de tijdlijn van schoolwapps.


Hartelijke groeten,

Team Brekeldschool

Tabblad Ouders op website weer beschikbaar

Op de website is het tabblad Ouders (na inlog) weer beschikbaar.

Dezelfde informatie kunt u in schoolwapps 2.0 onder Links vinden. (De Links zijn feitelijk links naar de website.)


Onderwijs

Principieel passend onderwijs

Als reformatorische school is 'Gods Woord' de basis van ons onderwijs. In de tien geboden vinden we de regels voor goed burgerschap. Onderwijskundig werken we aan passend onderwijs vanuit het onderwijsconcept BAS+. Dit betekent bouwen aan een adaptieve school en is te zien aan hoe wij werken aan voorspelbaarheid, regels en routines, ouder- en kind gesprekken, basiscommunicatie, coöperatief leren, etc. Passend onderwijs betekent dat wij een passende plek voor iedereen proberen te zoeken. Vaak binnen onze school, soms daar buiten.