Agenda


Hier vindt u onze jaarkalender.
Voor bijzondere data (een overzicht van studiemiddagen, ouderavonden, SOT-bijeenkomsten, kerstfeest kleuters, spreekuren e.d.) zie bijzondere data 2020-2021.pdf.  In dit document staan diverse data op een rijtje.
Soms kan een starttijd in de agenda afwijken, omdat de agenda alleen hele en halve uren kent. 
donderdag 08 oktober 15:00
16:30
Bijeenkomst schoolondersteuningsteam (SOT)
SOT is een afkorting voor schoolondersteuningsteam. De oude naam is ZAT (zorgadviesteam). In het team zitten een orthopedagoog van Driestar-Educatief, een jeugdverpleegkundige van de JGZ (GGD Twente) en de zorgcoördinator (IB-er) van onze school. Zie voor informatie hierover onder Nieuws op de website. N.B. Mocht de tijd wijzigen, dan geven we hiervan bericht via de website. Op de website van school vindt u meer informatie over het SOT. Zie hiervoor onder links op schoolwappps of op de website onder tabblad Ouder\SOT (Let op: De lijst van het tabblad ouders op onze website is lang. Mogelijk moet u even inzoomen naar bv. 75%.)
maandag 12 oktober 15:45
17:00
Spreekuur: middagspreekuur
De spreekuren zijn ingesteld voor tussentijdse contacten. Als u een gesprek met de leerkracht of met de directie wilt, dan kunt u daarvoor een afspraak maken. De leerkracht kan ook een afspraak maken met u. Het spreekuur is afwisselend ’s middags na schooltijd of ’s avonds vanaf 19.00 uur of vanaf de met u afgesproken tijd. Hierbij is rekening gehouden met de ouderavonden in september, november en februari. Om een uitgebreider gesprek mogelijk te maken, worden per avond 3 à 4 ouders/ouderparen verwacht. N.B.: De leerkracht maakt zelf met u afspraken over de tijden. De tijden van de website en schoolwapps zijn alleen maar een "indicatie". (Er moeten een begin- en een eindtijd gegeven worden om een bericht te kunnen plaatsen.)
maandag 26 oktober 08:30
08:30
Instroomdatum nieuwe kleuters
Overzicht instroomdata: 24 augustus 2020 28 september 2021 26 oktober 2020 30 november 2020 05 januari 2021 25 januari 2021 01 maart 2021 29 maart 2021 10 mei 2021 31 mei 2021 In principe is iedere laatste maandag van de maand een instroommoment. Alle leerlingen die in die maand 4 jaar zijn geworden stromen op dat moment in. Valt dit in een vakantie dan is de eerstvolgende maandag in de volgende maand het instroommoment. In dat geval laten we de leerlingen die t/m de instroomdatum 4 jaar zijn geworden ook toe. N.B. Leerlingen die in januari – mei jarig zijn starten in een bovenschoolse opstartgroep.