Agenda


Hier vindt u onze jaarkalender.
Voor bijzondere data (een overzicht van studiemiddagen, ouderavonden, SOT-bijeenkomsten, kerstfeest kleuters, spreekuren e.d.) zie bijzondere data 2020-2021.pdf.  In dit document staan diverse data op een rijtje.
Soms kan een starttijd in de agenda afwijken, omdat de agenda alleen hele en halve uren kent. 
maandag 07 september 19:00
21:00
Info-avond
Diverse groepen hebben een info-avond. Per groep maximaal een uur. Andere groepen houden een intake-avond op een andere datum. Er komt nog bericht voor welke groepen een info-avond en voor welke intake-avond wordt georganiseerd. Bij info-avond vertellen de leerkrachten over hun groep, hun verwachtingen en kunt u uw vragen stellen en verwachtingen uitspreken. Bij intake-avonden worden 10 minutengesprekken gevoerd. N.B. Alles afhankelijk van de ontwikkelingen rond het corona-virus.
dinsdag 08 september 19:00
21:00
Info-avond
Diverse groepen hebben een info-avond. Per groep maximaal een uur. Andere groepen houden een intake-avond op een andere datum. Er komt nog bericht voor welke groepen een info-avond en voor welke intake-avond wordt georganiseerd. Bij info-avond vertellen de leerkrachten over hun groep, hun verwachtingen en kunt u uw vragen stellen en verwachtingen uitspreken. Bij intake-avonden worden 10 minutengesprekken gevoerd. N.B. Alles afhankelijk van de ontwikkelingen rond het corona-virus.
maandag 14 september 19:00
21:20
Intake-avond
Diverse groepen hebben een intake-avond. Bij intake-avonden worden 10 minutengesprekken gevoerd. Andere groepen houden een info-avond op een andere datum. Er komt nog bericht voor welke groepen een info-avond en voor welke intake-avond wordt georganiseerd. Bij info-avond vertellen de leerkrachten over hun groep, hun verwachtingen en kunt u uw vragen stellen en verwachtingen uitspreken. N.B.: De leerkracht maakt zelf met u afspraken over de tijden. De tijden van de website en schoolwapps zijn alleen maar een "indicatie". (Er moeten een begin- en een eindtijd gegeven worden om een bericht te kunnen plaatsen.) Alles afhankelijk van de ontwikkelingen rond het corona-virus.
dinsdag 15 september 19:00
21:20
Intake-avond
Diverse groepen hebben een intake-avond. Bij intake-avonden worden 10 minutengesprekken gevoerd. Andere groepen houden een info-avond op een andere datum. Er komt nog bericht voor welke groepen een info-avond en voor welke intake-avond wordt georganiseerd. Bij info-avond vertellen de leerkrachten over hun groep, hun verwachtingen en kunt u uw vragen stellen en verwachtingen uitspreken. N.B.: De leerkracht maakt zelf met u afspraken over de tijden. De tijden van de website en schoolwapps zijn alleen maar een "indicatie". (Er moeten een begin- en een eindtijd gegeven worden om een bericht te kunnen plaatsen.) Alles afhankelijk van de ontwikkelingen rond het corona-virus.
maandag 28 september 08:30
08:30
Instroomdatum nieuwe kleuters
Overzicht instroomdata: 24 augustus 2020 28 september 2021 26 oktober 2020 30 november 2020 05 januari 2021 25 januari 2021 01 maart 2021 29 maart 2021 10 mei 2021 31 mei 2021 In principe is iedere laatste maandag van de maand een instroommoment. Alle leerlingen die in die maand 4 jaar zijn geworden stromen op dat moment in. Valt dit in een vakantie dan is de eerstvolgende maandag in de volgende maand het instroommoment. In dat geval laten we de leerlingen die t/m de instroomdatum 4 jaar zijn geworden ook toe. N.B. Leerlingen die in januari – mei jarig zijn starten in een bovenschoolse opstartgroep.