Agenda


Hier vindt u onze jaarkalender.
Voor bijzondere data (een overzicht van studiemiddagen, ouderavonden, SOT-bijeenkomsten, kerstfeest kleuters, spreekuren e.d.) zie bijzondere data 2022-2023.pdf.  In dit document staan diverse data op een rijtje.
Soms kan een starttijd in de agenda afwijken, omdat de agenda alleen hele en halve uren kent. 
dinsdag 21 maart 15:45
17:00
Middagspreekuur
De spreekuren zijn ingesteld voor tussentijdse contacten. Als u een gesprek met de leerkracht of met de directie wilt, dan kunt u daarvoor een afspraak maken. De leerkracht kan ook een afspraak maken met u. Het spreekuur is afwisselend ’s middags na schooltijd of ’s avonds vanaf 19.00 uur of vanaf de met u afgesproken tijd. Hierbij is rekening gehouden met de ouderavonden in september, november en februari. Om een uitgebreider gesprek mogelijk te maken, worden per avond 3 à 4 ouders/ouderparen verwacht. N.B.: De leerkracht maakt zelf met u afspraken over de tijden. De tijden van de website en schoolwapps zijn alleen maar een "indicatie". (Er moeten een begin- en een eindtijd gegeven worden om een bericht te kunnen plaatsen.)
maandag 27 maart 08:30
15:30
Instroom nieuwe kleuters in de bovenschoolse opstartgroep
Vandaag stromen kleuters in die in maart jarig zijn. Hieronder een overzicht van instroomdata vanaf maart: 27 maart 2023 24 april 2023 29 mei 2023 Leerlingen die in januari – mei jarig zijn starten in een bovenschoolse opstartgroep. Zij gaan alleen ’s ochtends naar school.