Agenda


Hier vindt u onze jaarkalender.
Voor bijzondere data (een overzicht van studiemiddagen, ouderavonden, SOT-bijeenkomsten, kerstfeest kleuters, spreekuren e.d.) zie bijzondere data 2021-2022.pdf.  In dit document staan diverse data op een rijtje.
Soms kan een starttijd in de agenda afwijken, omdat de agenda alleen hele en halve uren kent. 
donderdag 07 oktober 13:30
15:30
Studiemiddag - alle groepen 's middags vrij
Vanmiddag hebben we een studiemiddag over begrijpend lezen. Alle groepen hebben 's middags vrij.
donderdag 07 oktober 15:00
16:30
Bijeenkomst schoolondersteuningsteam (SOT)
SOT is een afkorting voor schoolondersteuningsteam. De oude naam is ZAT (zorgadviesteam). In het team zitten een orthopedagoog van Driestar-Educatief, een jeugdverpleegkundige van de JGZ (GGD Twente) en de zorgcoördinator (IB-er) van onze school. Zie voor informatie hierover onder Nieuws op de website. N.B. Mocht de tijd wijzigen, dan geven we hiervan bericht via de website. Op de website van school vindt u meer informatie over het SOT. Zie hiervoor onder links op schoolwappps.
maandag 11 oktober 15:45
17:00
Middagspreekuur
De spreekuren zijn ingesteld voor tussentijdse contacten. Als u een gesprek met de leerkracht of met de directie wilt, dan kunt u daarvoor een afspraak maken. De leerkracht kan ook een afspraak maken met u. Het spreekuur is afwisselend ’s middags na schooltijd of ’s avonds vanaf 19.00 uur of vanaf de met u afgesproken tijd. Hierbij is rekening gehouden met de ouderavonden in september, november en februari. Om een uitgebreider gesprek mogelijk te maken, worden per avond 3 à 4 ouders/ouderparen verwacht. N.B.: De leerkracht maakt zelf met u afspraken over de tijden. De tijden van de website en schoolwapps zijn alleen maar een "indicatie". (Er moeten een begin- en een eindtijd gegeven worden om een bericht te kunnen plaatsen.)
vrijdag 15 oktober 12:00
15:30
Vrije middag
Vrijdagmiddag, 15 oktober, is vrij. Zie ook het vakantierooster onder het tabblad Links.
maandag 25 oktober 08:30
15:30
Instroom nieuwe kleuters
Vandaag stromen de kleuters in, die in oktober jarig zijn. In verband met de rust in school hebben we de volgende 'afspraak' gemaakt: Ouders van nieuwe kleuters mogen hun kinderen een week lang binnen brengen. Daarna nog een week bij de rij op het plein. Vervolgens brengt u uw kind tot aan het hek. Bij bijzonderheden kan er een afspraak gemaakt worden met de jufs om het even wat anders te doen. Overzicht instroomdata: 27 september 2021 25 oktober 2021 29 november 2021 11 januari 2022 (dinsdag!) 31 januari 2022 07 maart 2022 28 maart 2022 25 april 2022 30 mei 2022 In principe is iedere laatste maandag van de maand een instroommoment. Alle leerlingen die in die maand 4 jaar zijn geworden stromen op dat moment in. Valt dit in een vakantie dan is de eerstvolgende maandag in de volgende maand het instroommoment. In dat geval laten we de leerlingen die t/m de instroomdatum 4 jaar zijn geworden ook toe. N.B. Leerlingen die in januari – mei jarig zijn starten in een bovenschoolse opstartgroep. Zij gaan alleen ’s ochtends naar school. Instroom in februari is afwijkend i.v.m. de voorjaarsvakantie. Instroom is op 7 maart