Identiteit

Onze scholenvereniging verzorgt schoolonderwijs op reformatorische grondslag. Dat betekent dat de Bijbel door bestuur, personeel, ouders en leerlingen aanvaard wordt als het onfeilbare Woord van God. Daarbij onderschrijft de vereniging geheel en onvoorwaardelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels.

In alle facetten van ons schoolleven is het geheel van de Bijbelse normen het beslissende uitgangspunt. De identiteit van onze scholen stempelt het gehele het leef- en werkklimaat. Wij willen de kinderen onderwijs bieden dat de ouders ondersteunt in hetgeen ze bij de doop van hun kinderen hebben beloofd.

Vanuit deze achtergrond beogen wij om in afhankelijkheid van de zegen des Heeren bij te dragen tot de vorming van de leerling tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om de ontvangen gaven te besteden tot Zijn eer, tot heil van het schepsel en tot welzijn van kerk, gezin en alle maatschappelijke verbanden, waarin God hem plaatst.