Bijzondere data 2019-2020

In het document Bijzondere data vindt u de data van vrije middagen/studiebijeenkomsten, bijeenkomsten van het SOT, Cito-Eindtoets, ouderavonden etc.

N.B. Soms verandert er iets. Veranderingen worden via de website en/of nieuwsbrief aan u kenbaar gemaakt.

Soms zullen we u per mail berichten van een wijziging, bv. omdat de verandering zich op een laat moment voordoet.

Link naar het document bijzondere data 2019-2020.pdf
De data zijn ook in de agenda opgenomen.

Terug