Agenda


Hier vindt u onze jaarkalender.
Voor bijzondere data (een overzicht van studiemiddagen, ouderavonden, SOT-bijeenkomsten, kerstfeest kleuters, spreekuren e.d.) zie bijzondere data 2019-2020.pdf.  In dit document staan diverse data op een rijtje.
Soms kan een starttijd in de agenda afwijken, omdat de agenda alleen hele en halve uren kent. 

Studiemiddag

Startdatum/tijd:
donderdag 31 oktober 2019 13:30
Beschrijving:
Alle groepen hebben 's middags vrij.
Het team heeft 's middags een studiemiddag betreffende zaken uit het jaarplan, zoals BAS (groepsvorming, taakuren, coöperatief leren e.d.), sociale veiligheid, gedrag, Samen Opleiden, Engels, het schoolondersteuningsplan e.d.