Home - Brekeldschool

De naam van de Brekeldschool, officieel “De Brekeld” is ontleend aan het akkerbouwgebied  “De Brekeld”. 

De Brekeld telt momenteel zo'n 220 leerlingen.

De school werkt volgens het leerstof-jaarklassensysteem. Binnen de jaargroepen wordt gewerkt met verschillende instructieniveaus volgens het Zwols Model.

Er wordt gebruik gemaakt van een LeerlingVolgSysteem (LVS-Cito) en observatieprogramma KIJK! (voor de groepen 1 en 2).

Momenteel wordt er op de Brekeld gewerkt aan de verdere ontwikkeling van handelingsgericht werken (HGW) en wordt er veel geïnvesteerd in het verbeteren van het leesonderwijs (Lezen is Top/LisT).

Voor alle data op de website geldt: D.V.